Online registrace

Služba následné péče PAVUČINA - aktuality

Volné kapacity pro přijímaní nových klientů

Služba následné péče PAVUČINA má v současné době volnou kapacitu. V případě zájmu o poskytnutí služby nás můžete kontaktovat každý pracovní den od 8:00 do 16:00 hod. buď telefonicky na číslech 733 681 996, 737 572 081, 596 912 612, e-mailem nebo osobně na adrese Skautská 1081, Ostrava-Poruba.

Naším přáním je poskytovat klientům kvalitní sociální služby. Co pro to děláme? Neustále se vzděláváme nejen v krátkodobých kurzech a seminářích, ale především v dlouhodobém komplexním výcviku v poradenství a terapii zaměřené na řešení. Více na www.dalet.cz. V rámci dlouhodobého vzdělávání jsme úspěšně ukončily studium na Ostravské univerzitě - obor Management v neziskovém sektoru. 

Každý čtvrtek v dopoledních hodinách realizujeme skupinovou muzikoterapii - aktivní hraní na bubny djembe, šamanské bubny, flétny spojenou s muzikorelaxací. 

Uvítáme další zájemce o muzikoterapii z řad lidí s duševním onemocněním.

Přijďte si muzikoterapii nezávazně vyzkoušet. Těšíme se na Vás.

Pro rok 2017 nám byla poskytnuta dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 790 000,- Kč. Dalších 40 000,- Kč bylo poskytnuto z Programu na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb. Statutárním městem Ostrava jsme byli podpořeni částkou 230 000,- Kč. 

Letos nás statutární město Ostrava podpořilo v našem projektu "Hudbou k uzdravení II" částkou 90 000,- Kč na nákup hudebních nástrojů a pomůcek k muzikorelaxaci.  
©2011 Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje

Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví poskytuje sociální službu registrovanou
dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách, Službu následné péče Pavučina