Online registrace

Služba následné péče PAVUČINA - pro zájemce o službu

Za zájemce o službu považujeme osobu, která chce sociální službu ve službě následné péče využívat. Zájemce může službu kontaktovat telefonicky, elektronicky prostřednictvím e-mailu nebo osobně v pracovní dny od 8:00 do 16:00 hod. 

Služba následné péče „Pavučina“

Skautská 1081/9, 708 00 Ostrava – Poruba

BcLenka Pouchlá, DiS., tel.: 737 572 081, 596 912 612

E-mail: lenka.pouchla@crpdz.cz

Bc. Jana Martínková, DiS., tel.: 733 681 996, 596 912 612

E-mail: jana.martinkova@crpdz.cz

Při jednání se zájemcem zjišťujeme, co potřebuje řešit, jeho očekávání, požadavky a osobní cíle, se kterými bychom mohli zájemci pomoci. Pokud zájemce patří do cílové skupiny a jeho osobní cíle mohou být naplněny prostřednictvím Služby následné péče "Pavučina", seznamujeme zájemce s naší nabídkou, posláním a cíli služby, formami a způsoby posyktovaných služeb. Zájemce obdrží informační leták o službě včetně vzorové smlouvy s přílohami a vizitku a sjednáváme termín další konzultace.

Pro přijetí do služby nevyžadujeme lékařské vyjádření. Zájemce z Ostravy a okolí ve věku 19 – 64 let musí splňovat alespoň jednu z uvedených podmínek:

Kritéria pro poskytování Služby následné péče "Pavučina"

Služba následné péče "Pavučina" může odmítnout zájemce o službu pokud:

Zájemce nepatří do cílové skupiny, neposkytujeme sociální službu, o kterou osoba žádá. Odmítnutí zájemce může nastat, pokud zájemce nesplňuje podmínky pro vstup do služby. Zájemci srozumitelnou formou vysvětlíme důvody, které vedly k jeho odmítnutí. Poskytneme jednorázové poradenství, tj. doporučíme mu jiné vhodné služby uvedené v Registru poskytovatelů sociálních služeb nebo v Katalogu sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava.

Zájemce patří do cílové skupiny, ale nemůže být přijat z kapacitních důvodů. Pokud zájemce splňuje podmínky pro poskytnutí služby, ale nemůže být přijat z kapacitních důvodů, je zařazen do pořadníku. Ověřujeme si porozumění důvodům odmítnutí zájemce. Zájemci nabídneme jiné vhodné služby včetně kontaktů. V případě uvolnění kapacity služby je zájemce vybrán na základě potřebnosti a pořadí. Informujeme ho telefonicky, e-mailem nebo osobně, jakmile se uvolní kapacita služby. Do té doby je zájemce evidován v „Evidenci žadatelů o Službu následné péče Pavučina“.

Zájemce patří do cílové skupiny, ale poskytovatel takovému uživateli vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytování téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy. Kromě vysvětlení důvodů odmítnutí a doporučení jiných vhodných služeb, zájemci sdělujeme, že může o naši službu požádat znovu po uplynutí šesti měsíců od vypovězení smlouvy.

 


 
©2011 Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje

Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví poskytuje sociální službu registrovanou
dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách, Službu následné péče Pavučina