Služba následné péče PAVUČINA - pro zájemce o službu

Za zájemce o službu považujeme osobu, která chce sociální službu ve službě následné péče využívat. Zájemce může službu kontaktovat telefonicky, elektronicky prostřednictvím e-mailu nebo osobně v pracovní dny od 8:00 do 16:00 hod. 

Při jednání se zájemcem zjišťujeme, co potřebuje řešit, jeho očekávání, požadavky a osobní cíle, se kterými bychom mohli zájemci pomoci. Pokud zájemce patří do cílové skupiny a jeho osobní cíle mohou být naplněny prostřednictvím Služby následné péče "Pavučina", seznamujeme zájemce s naší nabídkou, posláním a cíli služby, formami a způsoby posyktovaných služeb. Zájemce obdrží informační leták o službě včetně vzorové smlouvy s přílohami a vizitku a sjednáváme termín další konzultace.

Pro přijetí do služby nevyžadujeme lékařské vyjádření. Zájemce z Ostravy a okolí ve věku 19 – 64 let musí splňovat alespoň jednu z uvedených podmínek:

 • Absolvování ústavní léčby v psychiatrickém zařízení.
 • Kontaktování krizového centra.
 • Účast na rehabilitaci v denním stacionáři pro osoby s duševním onemocněním.
 • Absolvování ambulantní léčby v psychiatrické ambulanci.
 • Absolvování léčby v ambulanci klinické psychologie.

Kritéria pro poskytování Služby následné péče "Pavučina"

 • Zájemce lze zařadit do okruhu osob, kterým je služba určená.
 • Zakázka vůči službě, kterou lze naplnit očekávání zájemce, je v souladu s posláním a cíli služby.
 • Ústní souhlas zájemce s tím, že rozumí všem informacím o službě, které mu byly o službě sděleny.
 • Zájemcova subjektivně vnímaná potřeba následné péče a motivace ke spolupráci.

Služba následné péče "Pavučina" může odmítnout zájemce o službu pokud:

 • neposkytujeme sociální službu, o kterou osoba žádá,
 • nemáme dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby,
 • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, jsme vypověděli v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže služby z důvodů porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

Zájemce nepatří do cílové skupiny, neposkytujeme sociální službu, o kterou osoba žádá. Odmítnutí zájemce může nastat, pokud zájemce nesplňuje podmínky pro vstup do služby. Zájemci srozumitelnou formou vysvětlíme důvody, které vedly k jeho odmítnutí. Poskytneme jednorázové poradenství, tj. doporučíme mu jiné vhodné služby uvedené v Registru poskytovatelů sociálních služeb nebo v Katalogu sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava.

Zájemce patří do cílové skupiny, ale nemůže být přijat z kapacitních důvodů. Pokud zájemce splňuje podmínky pro poskytnutí služby, ale nemůže být přijat z kapacitních důvodů, je zařazen do pořadníku. Ověřujeme si porozumění důvodům odmítnutí zájemce. Zájemci nabídneme jiné vhodné služby včetně kontaktů. V případě uvolnění kapacity služby je zájemce vybrán na základě potřebnosti a pořadí. Informujeme ho telefonicky, e-mailem nebo osobně, jakmile se uvolní kapacita služby. Do té doby je zájemce evidován v „Evidenci žadatelů o Službu následné péče Pavučina“.

Zájemce patří do cílové skupiny, ale poskytovatel takovému uživateli vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytování téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy. Kromě vysvětlení důvodů odmítnutí a doporučení jiných vhodných služeb, zájemci sdělujeme, že může o naši službu požádat znovu po uplynutí šesti měsíců od vypovězení smlouvy.

Kontakt

Služba následné péče „Pavučina“
Opavská 776/87, 708 00 Ostrava – Poruba

Mgr. Lenka Složilová, tel.: 737 572 081
E-mail: lenka.pouchla@crpdz.cz

Mgr. Jana Martínková, tel.: 733 681 996
E-mail: jana.martinkova@crpdz.cz

Bc. Filip Kursa, tel.: 601 243 099

Marek Petruška, tel.: 601 243 098