Vzdělávání komunitních týmů pro práci s duševně nemocnými

Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České Republiky.

Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje uspělo v 2. kole výzvy v Operačním programu Rozvoj lidských zdrojů s projektem Vzdělávání komunitních týmů pro práci s duševně nemocnými (VKT). Základní inspirací pro napsání projektu VKT byl projekt MATRA III, ze kterého jsou převzaty vzdělávací moduly a lektoři. Projekt MATRA III uskutečnilo pražské Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví za účasti našich předních odborníků na komunitní psychiatrii s finanční podporou nizozemské vlády.

Cílem projektu je zajistit vzdělávání pracovníku komunitních týmů, kteří pracují s duševně nemocnými lidmi tak, aby získali znalosti, dovednosti a zkušenosti, které jim umožní poskytovat kvalitnější a efektivnější služby ve prospěch klienta. Obecným cílem je podpora celoživotního vzdělávání a zkvalitnění služeb pro skupiny duševně nemocných, kteří jsou ohrožení sociální exkluzí.

Cílovou skupinou jsou pracovníci zdravotních a sociálních služeb, kteří působí v oblasti péče o duševní zdraví, dále pak studenti, zaměstnanci úřadů a pracovníci NNO. Cílová skupina je relativně široká, protože navazujícím cílem je rozvoj služeb komunitní péče na území Moravskoslezského kraje na úrovní 21. století a s tím spojené diskuse na toto téma. Považujeme proto nutné, aby vznikla komunita několika desítek lidí včetně zástupců politické reprezentace MSK a města Ostravy, kteří se navzájem lépe poznají a kteří budou na rozvoji služeb fundovaně a kvalifikovaně pracovat. Tento projekt má ambici přispět k tomuto dlouhodobému cíli.

Projekt VKT počítá s 1 workshopem a 9 semináři, které jsou postaveny na 8 vzdělávacích modulech MATRA III a 1 seminářem na volné téma, popř. opakováním některého velmi úspěšného modulu. Celková doba trvání projektu je 24 měsíců a byl zahájen 1. 3. 2006. Ukončení je plánováno v únoru 2008.

První seminář se uskuteční ve dnech 20. a 21. dubna 2006 v konferenčním sále Vědecko-technologického parku Ostrava na téma: psychiatrická rehabilitace. Lektory budou MUDr. Ondřej Pěč a Jana Pěčová. Prosím, rezervujte si tento termín ve svých diařích!

Rozpočet projektu je 1 400 000 Kč. Náklady projektu jsou plně hrazeny ze strukturálních fondů Evropské unie (Evropský sociální fond) a ze státního rozpočtu České republiky.

Semináře jsou plánovány na čtvrtek a pátek v celkovém rozsahu 14 hodin (1 hodina = 45 minut) na seminář a v celkovém počtu 9 seminářů v období od 1. 3. 2006 do 28. 2. 2008. Výuku na seminářích zajistí většinou 2 lektoři, ale není to nutná podmínka. Na rok 2006 plánujeme 3 semináře, na rok 2007 5 seminářů a na rok 2008 1 seminář. Termíny a témata budou postupně upřesněny dle možností jednotlivých lektorů.

Semináře budou pro všechny účastníky zdarma. Předpokládaná účast na semináři 20–50 lidí. Po absolvování semináře obdrží účastníci certifikát.

Témata seminářů dle modulů MATRA III jsou následující:

  • psychiatrická rehabilitace
  • case management
  • práce s rodinou
  • vztahy a komunikace s klientem
  • krizová intervence
  • komunitní psychiatrie
  • komunitní péče o duševně nemocné
  • management péče a personalistika
  • volné téma, tj. nové téma nebo opakování semináře

Lektory budou naší přední odborníci na komunitní psychiatrii, např.: PhDr. V.Probstová, MUDr. O. Pěč, MUDr. A. Beránková, MUDr. J. Lorenc, MUDr. J. Stuchlík, MUDr. J. Pfeiffer, MUDr. Z. Foitová, MUDr. P. Hejzlar, PhDr. S. Bártlová, Jan Paleček a další.

Workshop je plánován na podzim roku 2007 na pátek a sobotu 23. a 24. 11. 2007. Tématem jsou základní psychoterapeutické dovednosti. Lektoři budou MUDr. A. Beránková a Mgr. P.Štěpaník z Institut Virginie Satirové ČR. Předpokládaná účast 15–25 lidí. Po absolvování workshopu obdrží účastníci certifikát.

Podpůrná opatření pro realizaci projektu VKT spočívají v zaplacení ubytování a cestovného pro mimoostravské účastníky.

Supervizorem v projektu je MUDr. František Matuška ze SPAS Praha.

Realizační tým pracuje ve složení: ing. Alexej Beránek, Bc. Petra Ďásková, ing. Jan Svorník, Bc. Petra Žůrková, Bc. Veronika Richterová, Mgr. Monika Vokřínková.