Online registrace

Aktuality

Naším přáním je poskytovat klientům kvalitní sociální služby. Co pro to děláme? Neustále se vzděláváme nejen v krátkodobých kurzech a seminářích, ale především v dlouhodobém komplexním výcviku v poradenství a terapii zaměřené na řešení. Více na www.dalet.cz. V rámci dlouhodobého vzdělávání jsme úspěšně ukončily studium na Ostravské univerzitě - obor Management v neziskovém sektoru. 

Aktuálně máme volnou kapacitu - přijímáme nové klienty.

Každý čtvrtek v dopoledních hodinách realizujeme skupinovou muzikoterapii - aktivní hraní na bubny djembe, šamanské bubny, flétny spojenou s muzikorelaxací. 

Uvítáme další zájemce o muzikoterapii z řad lidí s duševním onemocněním.

Přijďte si muzikoterapii nezávazně vyzkoušet. Těšíme se na Vás.

Pro rok 2018 nám byla poskytnuta dotace z rozpočtu Statutárního městem Ostravay na Službu následné péče "Pavučina" ve výši 230 000,- Kč. 


 
©2011 Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje

Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví poskytuje sociální službu registrovanou
dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách, Službu následné péče Pavučina