Podporují nás

Projekt je realizován s finanční podporou:

Ministerstva práce a sociálních věcí - prostřednictvím Moravskoslezského kraje

Služba následné péče "Pavučina" je financována kontinuálně z dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb. Dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje se poskytuje k financování běžných výdajů, které souvisejí s provozem sociální služby.

www.kr-moravskoslezsky.cz

Statutárního města Ostravy

Dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy je určena na krytí nákladů spojených s poskytováním služby, která je v souladu se strategiemi a prioritami schválenými zastupitelstvem města Ostravy a s cíli a opatřeními Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb ve městě Ostrava.

www.ostrava.cz

Nadace ČEZ

www.nadacecez.cz

Fyzické osoby:

Mgr. David Grussmann 


Můžete pomoci i vy!

Naším posláním je podpora lidí s duševním onemocněním z Ostravy a okolí v plnohodnotném začlenění do společnosti, zlepšení kvality jejich života, zajištění návaznosti sociálních a zdravotních služeb. Na nelehké cestě potřebují tito lidé naši pomoc a podpořit je můžete i Vy.

Příspěvek můžete poslat na číslo účtu 1653777399/800.

Jména sponzorů a dárců zveřejníme na našich webových stránkách, propagačních materiálech a na facebooku, případně respektujeme požadavek anonymního dárcovství.

Dle § 15, odst. 1 Zákona č.586/1992 Sb., o daních z příjmů mají fyzické osoby (jednotlivci) a dle § 20, odst. 8 právnické osoby (podnikatelé) právo na odečtení daru ze základu daně.

Děkujeme za Vaši podporu.

Podporují nás: