Pavučina - propojování služeb komunitní psychiatrie II - stručná zpráva o realizaci projektu podpořeného Nadací OKD

Číslo projektu: 9110189
Název projektu: pavučina - propojování služeb komunitní psychiatrie II
Název organizace: centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví msk
Celková výše finanční podpory v kč: 178 000
Datum zahájení realizace: 1. 7. 2009
Datum ukončení realizace: 30. 6. 2010
Zpracoval: Ing. Alexej Beránek

Popis projektu

Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje (CRPDZ MSK) realizuje od počátku měsíce července 2009 projekt Pavučina – propojování služeb komunitní psychiatrie II, který je podpořen Nadací OKD částkou 178 000 Kč. Navázal na předchozí projekt, který začal v srpnu 2008 a skončil v květnu 2009.

Je zaměřen na spolupráci a propojování služeb ambulantní psychiatrie se sociálními službami. Hlavním cílem je rozvoj dovedností v rámci multiprofesního týmu při sestavování komplexních rehabilitačních plánů pro vážně duševně nemocné klienty. Pro jeho dosažení je plánováno v období asi 12 měsíců, kromě pravidelných schůzek týmu, celkem 6 Balintovských seminářů, 3 workshopy a 4 supervizní setkání, především také práce s konkrétními klienty v multiprofesním týmu. Plánovaným výstupem je tvorba základů pravidel spolupráce mezi psychiatrickými a sociálními službami, které poslouží do budoucna jako základ pro jejich další rozvoj při současném respektování řady zákonných norem a standardů v zdravotních a sociálních službách jako je ochrana osobních a citlivých údajů klienta, což není úplně jednoduchý úkol. Na této práci se podílejí pracovníci neziskových organizací, psychiatři, psychologové, inspektoři kvality sociálních služeb a zdravotní sestry.

Realizátoři projektu počítají s tím, že členové nynějšího multiprofesního týmu budou na základě získaných zkušeností sami dále vytvářet pružné multiprofesní týmy pro duševně nemocné, které naplňují myšlenku integrace sociálních služeb přesně cílených na potřeby klienta při současném zvýšení jejich kvality a efektivity.